Visie


onderwijsvisieWe bieden samen, leerlingen-medewerkers-ouders, aandacht en geborgenheid aan de leerling.

Het Emmacollege bereidt leerlingen voor om verantwoorde keuzes te maken in de snel veranderende maatschappij, motiveert en daagt hen uit om zichzelf te ontwikkelen, gebruikmakend van een passende route in het onderwijs.

© Emmacollege 2015.