Visie


onderwijsvisie


Op Emma worden leerlingen via de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg voorbereid op hun leerroute naar het middelbaar beroepsonderwijs. Belangrijkste uitgangspunt  is de leerling. Wat zijn diens mogelijkheden en waar liggen de interesses en ambities? In een aantrekkelijke en realistische  leeromgeving wordt de leerling uitgedaagd om al zijn talenten te
ontwikkelen. Daarbij gaat het niet alleen om schoolse talenten, maar ook die talenten, die normaal niet op school aan bod komen. Om die reden besteedt Emma veel aandacht aan kunst- en cultuuractiviteiten.

De leerling krijgt de mogelijkgheid zijn of haar talenten te ontdekken. De leerlingen op Emma volgen de eerste twee jaar het onderwijs in een apart gebouw, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan om een veilige en persoonlijke leef- en leeromgeving te creeren. Teams van docenten spelen in op de verschillen tussen leerlingen onderling. De leerlingen in de onderbouw worden in twee jaar voorbereid op een keuze voor een van de profielen in de bovenbouw. Het is voor zijn verdere toekomst erg belangrijk dat de leerling juiste keuzes maakt.

In de bovenbouwperiode wordt de leerling voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs. Het onderwijs is dan in de beroepsgerichte leerwegen voor een groot gedeelte praktisch ingekleurd. Algemene vakken ondersteunen de beroepsgerichte vakken . Door stages stellen leerlingen vast of ze in de juiste richting zitten. Leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg volgen voornamelijk theoretische lessen.

Samen met het middelbaar beroepsonderwijs wordt gewerkt aan een zo goed mogelijke aansluiting.

Begeleiding daarbij is belangrijk. De mentor is de belangrijkste begeleider. Samen met de docenten wil Emma een veilige en warme school zijn, waar leerlingen zich thuis voelen en later met veel plezier op terugkijken.

© Emmacollege 2015.