Zoek

Verzuimprotocol

Verzuimprotocol Emmacollege

Wanneer leerlingen om de een of andere reden niet naar school kunnen komen, zijn wij gebonden aan regels. Het is van belang dat men op de hoogte is van de vooschriften die voor verzuim gelden. Om kennis te nemen van de rechten en plichten die t.a.v. verzuim gelden, is het goed op de hoogte te zij van de op onze school geldende regels. Klik daarom op onderstaande link.

Wat zijn de regels wanneer een leerling te laat komt of wanneer hij of zij ongeoorloofd heeft verzuimd? Ook daarvoor hebben wij regels opgesteld. Het is belangrijk dat ook u als ouder hiervan op de hoogte bent.

Heb je nog vragen? Of wil je ergens extra informatie over? Neem dan contact met ons op!