schoolgidsDe schoolgids van het Emmacollege bestaat uit drie delen:

Een algemeen deel, dat voor alle scholen van het Parkstadcluster van lvo nagenoeg dezelfde inhoud kent;

Een papieren schoolgids van het Emmacollege die leerlingen op de eerste schooldag mee naar huis krijgen en die hieronder ook te downloaden is;

Een Emmagedeelte, waarvan u de inhoud kunt downloaden door op het onderwerp van uw keuze te klikken.

2018-2019 algemeen deel schoolgids Emmacollege

Schoolgids papier 20182019

Hieronder volgt de inhoud van het Emmagedeelte.


Door op de link van uw keuze te klikken, navigeert u snel naar het gewenste onderwerp.

Contactgegevens

De dagelijkse leiding

Onderwijs op het Emmacollege

Begeleiding

Klassen en mentoren schooljaar 20182019

Vertrouwenspersonen.

Leerlingcoördinatoren

Schoolgrootte

Aanmelding en toelating

Verzuimprotocol 2018-2019

Absentie en Ziekmelding

Lestijden

Vakanties en vrije dagen 2018 2019

Kalender 2018-2019.

Overgangsnormen

Schoolexamen Centraal examen

Ledenlijst OR Emmacollege

Kledingvoorschriften lessen LO

EOA Emmacollege

Zo gaan we op het Emmacollege met elkaar om Reglement

Opbrengstenkaart

Lessentabel 2018 2019.

Schoolplan Emmacollege 2018-2022.

Medezeggenschapsraad.

Jeugdgezondheidszorg info.

Leerlingenstatuut.© Emmacollege 2015.