Zoeken

Ouderraad

De ouderraad (OR) op het Emmacollege vormt een brug tussen ouders/verzorgers en de school. Dit doen we op verschillende manieren. De OR praat met de sectordirecteur over verschillende (beleids)onderwerpen, die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn en denkt mee over zaken. Denk bijvoorbeeld aan: lesuitval, communicatie door school naar ouders, veiligheid op en rondom school.

Een andere belangrijke rol van de OR is het leveren van hand- en spandiensten bij activiteiten zoals open dagen, kerstviering, gala en diploma-uitreiking. Daarnaast probeert de OR elk jaar activiteiten te organiseren, waarvan de opbrengsten van deze acties, worden gebruikt voor de aanschaf van zaken die de leerlingen rechtstreeks ten goede komen.

De OR vergadert 6 à 7 keer per schooljaar. Wilt u iets met de OR delen of heeft u interesse om naar een vergadering te komen?

Mail naar or.emmacollege@gmail.com . U bent van harte welkom.