Zoek

Gezonde School

Onze school is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Sport en Bewegen. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:

  • Voldoende LO lessen per leerjaar.
  • De verschillende accommodaties waar we gebruik van kunnen maken om te bewegen. (Gymzaal, fitness, sportkooi, sportvelden)
  • De relatie tussen bewegen en gezonde levensstijl wat in de lessen naar voren komt.
  • Deelname aan extra sportmomenten buiten de LO lessen.
  • Een sportklas voor leerlingen van leerjaar 1 t/m 3.
  • Verschillende kampen vol met bewegingsmogelijkheden.
  • Sportdagen tijdens projectweken.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Heb je nog vragen? Of wil je ergens extra informatie over? Neem dan contact met ons op!