Onderwijs


Sint-Jan biedt aan de onderwijsvormen gymnasium (met Latijn en Grieks),atheneum, tweetalig gymnasium en tweetalig atheneum (Engels) en havo (naar keus met versterkt Engels).
Het vwo leidt op voor een wetenschappelijke studie aan een universiteit en het havo voor het hoger beroepsonderwijs. Er is een gezamenlijk brugjaar voor alle leerlingen
en er zijn op elkaar afgestemde leerplannen en methodes. Het overstappen van het ene naar het andere schooltype levert zo weinig problemen op. Deze doorstroming
kan zowel in de loop van de schoolcarrière als na het behalen van een diploma aaneen bepaald schooltype plaatsvinden.
Tweetalig onderwijs (=TTO) wordt aangeboden op gymnasium én op atheneum. Alleen een leerling met een advies vwo kan in de brugklas geplaatst worden in de TTO-stroom, zowel op gymnasium als op atheneum. Havoleerlingen kunnen kiezen voor versterkt Engels© Emmacollege 2015.