Nieuws

UPDATE CORONAVIRUS

Geplaatst op 13 maart 2020

De maatregelen voor het omgaan met de Coronacrisis zijn aangescherpt.


Coronavirus: aangescherpte maatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van ons kabinet op donderdag 12 maart berichten wij u graag over de aangescherpte maatregelen ten aanzien van het coronavirus en de consequenties daarvanvoor onze scholen.

De belangrijkste maatregelen:

1. Alle po- en vo- scholen blijven open. Premier Rutte geeft aan dat de maatschappelijkeimpact van het sluiten van scholen erg groot is en doet daarbij een dringend beroep opdocenten om zich te blijven inzetten. De ouders van onze leerlingen zijn immers vaakmedewerkers van kritieke sectoren zoals de zorg en hulpverlening.

2. We doen zoveel mogelijk om de risico op besmetting te minimaliseren. Iedereen die lastheeft van verkoudheidsklachten, klachten aan de luchtwegen en/of koorts dient zich ziek temelden op het werk of op school. De richtlijnen voor Noord-Brabant gelden nu voor heelNederland.

3. Grote groepen dienen vermeden te worden. Evenement met meer dan 100 personenworden afgelast.

4. Bovenstaande maatregelen gaan per direct in en zijn tot en met 31 maart 2020 van kracht.

Wat betekent dit voor onze school?

Onze school blijft open en de leerplicht is nog steeds van toepassing.

Lessen, toetsen en schoolexamens vinden zoveel mogelijk plaats zoals gepland.

Bij ziekteworden er inhaalafspraken gemaakt.

We hanteren strikt de richtlijnen bij ziekte: iedereen met verkoudheidsklachten,neusverkoudheidsklachten, luchtwegklachten (hoesten) en/of koorts meldt zich ziek. We vragen iedereen dringend om zich hieraan te houden om de risico op besmetting teminimaliseren.

Waar mogelijk spreiden we de pauzes op school zodat er minder leerlingen tegelijkertijd in één ruimte zitten.

 Alle evenementen die door de school georganiseerd worden, worden afgelast of uitgesteld.

Alle evenementen waaraan scholen deelnemen, zoals sportevenementen en activiteiten metandere scholen, worden afgezegd.

We volgen de ontwikkelingen op nationaal en regionaal niveau nauwgezet. Richtlijnen van het RIVM,GGD, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het kabinet zijn leidend.

We hopen op uw begrip voor de situatie.

L. van der Heijden | sectordirecteur


© Emmacollege 2015.