Nieuwsberichten

Leerlingen Emmacollege racen... maar niet hard genoeg

Geplaatst op 30 maart 2011

(Link naar picassa album: Klik hier

Een aantal leerlingen van de sector Techniek van onze school heeft afgelopen vrijdag op het Avantisterrein deelgenomen aan een spannende kartrace.

Ook het Arcuscollege, het Herlecollege (met twee voertuigen) en Solland Sollar Cells waren met een team present.

Ofschoon ons team in de vierde race waarbij geen pitsstops waren, het damesteam van het Herlecollege versloeg, moest het uiteindelijk genoegen nemen met een vierde plaats.

Teamcaptain Roel van Montfort was echter niet ontevreden: 'Wij hebben niet getraind op de gang van zaken tijdens de pitsstops, waardoor we veel tijd hebben verloren. Met enige aanpassingen aan onze mobiel moeten we volgend jaar een beter resultaat kunnen neerzetten.'

Aan de aanmoedigingen van de leerlingen van de sector Techniek die onder leiding van hun docenten het team achterna waren gereisd, kan het niet hebben gelegen, want zij hebben hun uiterste best gedaan om hun sectorgenoten een hart onder de riem te steken. Klik op onderstaande link om nog eens na- of mee te genieten

Solar Kart Race 2011


Bij wie wil je slapen?

Geplaatst op 30 maart 2011

In lokaal 146 kun je als je deelneemt aan de Parijsreis een formulier halen waarop je kunt aangeven met wie je een kamer wilt delen in de lichtstad.

Per tweetal kan dan een formulier bij meneer Schoenmaeckers of Keulers worden ingeleverd. Doe dit voor 8 april, want anders loop je het risico dat je bij een van de genoemde heren op de kamer moet liggen.


Belangrijke informatie voor ouders

Geplaatst op 21 maart 2011

 

Met dit schrijven willen wij u informeren over:
 
A         Activiteiten t/m 1 april
B         Het verlaten van het schoolplein / gasten meenemen naar school
C         Meldingen bureau VSV
 
ad. A   Activiteiten / vrije dagen t/m april
 
*          22 maart 2011             Verkorte lesdag t/m 12.40 uur
                                                   les 6 t/m 8 studieverlof
*          23 maart 2011            Start toetsdagen t/m 25 maart           Rooster in bezit leerlingen
*          28 maart 2011            les volgens rooster
*          29 maart 2011            les 1 t/m 4 ( vergadermiddag )
*          30 maart 2011            les 1 t/m 4 ( vergadermiddag )
*          31 maart 2011            les 1 t/m 4 ( vergadermiddag BB / oudermiddag/avond OB)
*          01 april 2011              les 1 t/m 4 (aansluitend les 5 rapportuitreiking)
 
ad. B   Het verlaten van het schoolplein / gasten meenemen naar school
 
            Wij willen u er nogmaals op attenderen dat de leerlingen het schoolterrein niet zonder       toestemming mogen verlaten. Alleen bij twee uur lesuitval kan een klas
            toestemming krijgen naar huis te gaan. Wij wijzen u met nadruk hierop i.v.m. dekking
            van verzekeringen en overlast in de wijk. Afgelopen periode is het voorgekomen dat      leerlingen vrienden of vriendinnen meenamen naar school. Dit is niet toegestaan en de
            leerling zal dus ook hierop worden aangesproken.
 
ad. C   Meldingen bureau VSV
            Er zijn nog steeds leerlingen die moeite hebben om op tijd te komen of zelfs spijbelen.    Leerlingen die 3 keer te laat komen worden in de strafklas geplaatst.
Indien zij niet verschijnen in de strafklas zal er contact met de ouders worden opgenomen. Wij vertrouwen erop dat u onze inspanningen ondersteunt en meehelpt uw kind bewust te maken dat op tijd komen niet alleen een plicht is, maar ook een wezenlijk onderdeel van het opvoeden vormt. Te laat komen verstoort het lesgeven.
Leerlingen die vaker structureel te laat komen en/of afwezig zijn, worden gemeld bij de ambtenaar leerplicht.
Deze ambtenaar is wekelijks aanwezig op school.
 
 
Mochten er nog vragen zijn, neemt u dan contact op met een van de teamleiders.

Positieve reacties op infoavonden

Geplaatst op 7 maart 2011

Zowel op 1 als op 2 maart was het een gezellige drukte op het Emmacollege. Veel toekomstige leerlingen en hun ouders vonden de weg naar onze school. Dat vonden wij heel fijn.

En uit de positieve reacties die wij na afloop mochten ontvangen, mogen wij concluderen dat ook de leerlingen en de ouders enthousiast waren.

We verheugen ons al op het nieuwe schooljaar, als onze nieuwe leerlingen het gaan maken op Emma.

Klik snel op de knop 'Foto's' om nog even na te genieten.
© Emmacollege 2015.