Zoek

LOB

LOB (loopbaan Oriëntering en Begeleiding)

In onze maatschappij moeten jongeren al heel jong een keuze maken voor een studierichting. Zo vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat ze later willen worden. Dit kan grote gevolgen hebben: valt de opleiding tegen, dan is de kans op uitval groot. LOB (loopbaan Oriëntering en -Begeleiding) wil leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om tot keuzes te komen. De leerlingen doen praktijkervaringen op en leren hierop professioneel te reflecteren. Hierdoor krijgen ze goed inzicht in hun talenten, kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden. Ze kiezen weloverwogen voor een volgende stap in hun onderwijsloopbaan, vervolgopleiding of beroep. Op het Emmacollege is dit een opbouwend leerproces dat als een rode draad loopt van leerjaar 1 tot en met 4.

Heb je nog vragen? Of wil je ergens extra informatie over? Neem dan contact met ons op!