EOA naar Amsterdam


Onlangs bezocht een aantal leerlingen van de EOA-afdeling onze hoofdstad.

Over deze geslaagde reis stelden zij een krant samen.

KRANT van 1D1 Amsterdam.pdf  © Emmacollege 2015.