Wat is EOA?


Eerste Opvang Anderstaligen Emmacollege.

EOA

De EOA is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, die pas in Nederland zijn, of nog niet voldoende Nederlands spreken om aan het reguliere onderwijs deel te nemen. Een leerling kan aangemeld worden op het moment dat hij/zij daadwerkelijk 12 jaar is. Ook leerlingen die al een tijdje op de basisschool gezeten hebben, maar nog niet voldoende Nederlands spreken, kunnen in deze afdeling geplaatst worden.

De leerlingen worden in maximaal twee schooljaren voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs, MBO of inburgering/arbeid. Dit is afhankelijk van de datum binnenkomst in Nederland.

De EOA maakt deel van uit van het Emmacollege te Heerlen.

De dagelijkse leiding berust bij de heer H. Leerschool, h.leerschool@stichtinglvo.nl 

De EOA-locatie vindt u aan de Steenkoolstraat 2 te Hoensbroek.

INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN

Het inschrijven van een nieuwe leerling gebeurt door dhr. Leerschool. U kunt hem het gemakkelijkst bereiken via e-mail. h.leerschool@stichtinglvo.nl

Om een leerling aan te melden voor intake, hebben we, voordat we kunnen overgaan tot het plannen van een intakegesprek en de bijbehorende toetsen, een aantal documenten nodig.

Voor leerlingen afkomstig buiten Europa:

 • een ingevuld intakeformulier (Klik op de link.) Intakeformulier EOA20172018.pdf
 • een officieel registratieformulier COA of rapportage IND met aankomstdatum in Nederland of een paspoort met stempel aankomstdatum in Nederland
 • een kopie verblijfsdocument van de IND of ID-kaart (voor- en achterkant)  of paspoort

Voor leerlingen afkomstig uit een EU-land:

 • een kopie verblijfsdocument van de IND of ID-kaart (voor- en achterkant)  of paspoort

Als u deze documenten naar ons toe hebt gemaild, kan de leerling beginnen met de intakeprocedure zoals hierboven beschreven. Daarna zal hij/zij zo snel mogelijk in een klas geplaatst worden.

Mocht een e-mail toch ontoereikend zijn, dan is de heer Leerschool op maandagmorgen tot 12.30 uur en vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur ook telefonisch bereikbaar.

Telefoonnummer: 045-5213505.

Docenten

Een enthousiast team van betrokken en zeer ervaren docenten verzorgt de lessen.

Vakken

De leerlingen krijgen in ieder geval de volgende vakken:

 • Nederlands: het hoofdvak; dit wordt gemiddeld 16 uur per week gegeven. De methode Zebra is de basismethode voor het vak. Deze methode legt het accent op praktische taalverwerving: de leerlingen werken aan de hand van alledaagse en schoolse thema’s en opdrachten. Er wordt veel gebruik gemaakt van beeldmateriaal en verschillende werkvormen. Leerlingen krijgen gedifferentieerd les op een eigen taalniveau. Naast Zebra worden verschillende andere methodes gebruikt om zoveel mogelijk te kunnen differentiëren.
 • Wiskunde: De leerlingen krijgen rekenles en wiskunde.
 • Engels.
 • Biologie.
 • Mens en maatschappij.
 • Tekenen en/of handvaardigheid.
 • Sport en beweging.

Mocht het i.v.m. een mogelijke vervolgopleiding nodig zijn, dan worden hier, vaak individueel, vakken aan toegevoegd.

Door de inhoud van de lessen en ook door allerlei extra activiteiten buiten de lessen wordt aandacht besteed aan burgerschapsvorming.

Klassen

De EOA van het Emmacollege kent de volgende soorten klassen.

 • Instroomgroepen.
 • middenstroomgroepen, waarin de leerlingen voorbereid worden op vervolg in de EOA-uitstroomgroepen.
 • uitstroomgroepen met leerlingen die voorbereid worden op het regulier vmbo, havo/vwo, mbo.

Zeer frequent hebben we een leerlingenoverleg om het wel en wee van de leerlingen te bespreken en hen, eventueel, in een andere groep te plaatsen of extra begeleiding in te zetten.

Doorstroom

De leerling kan doorschakelen naar alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs:

 • praktijkonderwijs
 • vmbo (basis/kader/mavo)
 • havo (eventueel TTO)
 • vwo (eventueel TTO)

Het is ook mogelijk om na een aantal jaren in de EOA verder te gaan met mbo op een ROC.

Zorg

Er is veel individuele zorg voor de leerlingen.

De mentor is de eerst aangewezen persoon om de leerling te helpen. De mentor heeft veelvuldig contact met de ouders/verzorgers en gaat indien nodig op huisbezoek.

Daarnaast biedt de leerlingbegeleider extra zorg.

Leerlingbegeleiding heeft tevens de mogelijkheid zo nodig samen met ouders en leerling de juiste vorm van externe hulpverlening in te schakelen.

We proberen onze leerlingen zoveel mogelijk geborgenheid en veiligheid te bieden.

Excursies en activiteiten

Naast de gewone lessen doen de leerlingen mee aan allerlei activiteiten zoals VEVO, Kerstmis, Carnaval en organiseert de school excursies naar bv. Maastricht, de Efteling en de Brunssumerheide.

Ook organiseert de EOA jaarlijks een multi-culturele dag met optredens en gerechten uit diverse culturen, verzorgd door leerlingen en docenten.

Lestijden


Klik op de link voor de nieuwe lestijden.


Lestijden EOA .© Emmacollege 2015.© Emmacollege 2015.