Website Techniekcollege


Leerlingen die na het tweede leerjaar voor een van onze technische profielen kiezen, vervolgen hun opleiding op het Techniekcollege te Heerlen.

Op de website van het Techniekcollege vindt u alle benodigde informatie voor ouders en leerlingen over o.a. opleidingen en de dagelijkse gang van zaken.

Klik hier voor rechtstreekse toegang tot de website.© Emmacollege 2015.