SWPBSWat is SWPBS?


SWPBS staat voor Schoolwide Positive Behaviour Support en is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de leerlingen dit gedrag actief aan. Gewenst gedrag wordt hierna systematisch positief beloond. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.


Hoe ziet dit er nou op het Emmacollege uit? Graag willen we jullie hier meer over vertellen.


Het PBS-team


Het PBS-team bestaat uit zowel leden van de school als externen. Het PBS-team werkt samen met het schoolteam en de leerlingen. Zij zorgen er samen voor dat er waarden geformuleerd zijn, gedragsverwachtingen opgesteld worden en dat er lessen worden gemaakt waarin het gewenste gedrag aangeleerd wordt. Daarnaast wordt er advies gevraagd aan de leerlingenraad en de ouderraad.


Hieronder de namen van de leden die het PBS-team vertegenwoordigen:


Mevr. M. America - Team OB/voorzitter 
Mevr. R. de Vries - Team BB
Mevr. H. Roost - Team EOA 
Mevr. P. Bolk - Team OOP
Dhr. P. Driessen - Team OOP
Mevr. C. Nijhof - MT
Dhr. L. Rutten - BPO
Mevr. N. Leers - PBS-coach
 


Onze waarden en gedragsverwachtingen


De waarden die onze leerlingen en personeelsleden gekozen hebben zijn: RESPECT, DUIDELIjKHEiD en VEILIGHEID

Waarden


Gekoppeld aan deze waarden worden per ruimte gedragsverwachtingen gekoppeld. In de gedragsmatrix staan alle gedragsverwachtingen per ruimte (zie hiervoor de gedragsmatrix).

Nieuws

Hieronder een aantal foto’s van de beloning ‘Spellen les’ die klas 1D7 van Mevr. Kramer heeft ingewisseld:


Image title


Image title

Image title

Image title


Image title

In januari hebben een aantal collega’s wafels gebakken voor onze bovenbouwleerlingen omdat zij ervoor gezorgd hebben dat de aula er netjes uitzag.

Image title

Image title

Image title

Ook klas 2C2 van mevrouw Bezemer heeft de beloning ingewisseld en heeft gekozen voor een picknick, zie hieronder de foto’s:

Image title

Image title

Image title

Image titlePBS-wand

Om de leerlingen op de hoogte te houden van alles rondom PBS hebben we een PBS-wand gemaakt:

Image title


Hier kunnen leerlingen de tokens inleveren die ze gekregen hebben voor gewenst gedrag.

Image title


Tevens kunnen ze op de belonings menukaart zien waarvoor de tokens ingewisseld kunnen worden.

Image title


Vragen?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen en/of verbeterpunten voor ons dan horen wij dat heel graag via het e-mailadres: swpbs@emma-lvo.nl .
Gedragsmatrix van het Emmacollege


Schoolbrede aanpak

Houd de toiletruimte fris en schoon.

In de toilet ruimte

Preventie

In de pauze naar het toilet, meteen weggaan na toiletgebruik.

Gedrag concreet aanleren

In de toilet ruimte

Beslissen op basis van data

Handen wassen na toiletgebruik.

In de toilet ruimte

Samen leerlingen ouders ketenpartnersWanneer je het klaslokaal binnenkomt is je device uit en in je tas behalve wanneer je docent anders beslist.

In het lokaal

Zorg dat je de benodigde spullen bij je hebt.

In het lokaal

Wanneer je het klaslokaal binnenkomt is je jas uit en hang je deze op de stoel óf aan de kapstok.

In het lokaalAfval in de afvalbakken.

In de aula

Volg aanwijzingen van het personeel op.

In de aula

Stoelen aanschuiven, loop rustig naar het lokaal

In de aulaBlijf van elkaar af.

Op de trap

Loop aan de rechterkant.

Op de trap

Rustig lopen op de trap en laat de trap vrij.

Op de trapAfval in de afvalbakken.

Op het plein

Blijf op het schoolplein.

Op het plein

Loop rustig naar binnen.

Op het pleinPraat rustig en blijf van elkaar af.

In de gang

Alleen eten en drinken in de aula. Loop direct naar de plek waar je moet zijn.

In de gang

Lopen in de gang.

In de gang

Plaats je fiets in het fietsenrek

Fietsenstalling

Loop op het pad en in de fietsenstalling met de fiets aan de hand.

Fietsenstalling

Zet je fiets op slot.

Fietsen

stalling


Kleding op de juiste plek.

Gymlokaal


Kleedlokaal netjes achterlaten.


Gymlokaal


Eten en drinken in je tas.

Gymlokaal


P 1

verwachting

ruimte

P 2

verwachting

P3

ruimte

P4

verwachting

ruimte

P5

Basis: de maatschappelijke opdracht

De missie en visie van de school

3-4 gedeelde waardenRespect

Duidelijkheid


Veiligheid


© Emmacollege 2015.