VerzuimprotocolVerzuimprotocol Emmacollege

Wanneer leerlingen om de een of andere reden niet naar school kunnen komen, zijn wij gebonden aan regels. Het is van belang dat men op de hoogte is van de vooschriften die voor verzuim gelden. Om kennis te nemen van de rechten en plichten die t.a.v. verzuim gelden, is het goed op de hoogte te zij van de op onze school geldende regels. Klik daarom op onderstaande link. 

verzuimprotocol.


© Emmacollege 2015.