Brieven voor ouders en leerlingen


Door op onderstaande links te klikken, kunt u de brieven die voor u van belang zijn, downloaden/inzien.

BRIEVEN SCHOOLJAAR 2021-2022

KLAS 1

Ouderavond klas 1.pdf

Gebruikersovereenkomst lesmateriaal 2021-2022.pdf

Begeleidende brief bij de Gebruikersovereenkomst Lesmateriaal 2021-2022.pdf

Benodigde spullen Leerjaar 1 & 2 2021-2022.pdf

Brief boeken start schooljaar klas 1-2-3-4 '21-'22.pdf

Brief schoolbijdrage schooljaar '21-'22.pdf

Uitleg schoolbijdrage '21-'22.pdf

KLAS 2

Ouderavond klas 2.pdf

Brief boeken start schooljaar klas 1-2-3-4 '21-'22.pdf

Benodigde spullen Leerjaar 1 & 2 2021-2022.pdf

Uitleg schoolbijdrage '21-'22.pdf

Brief schoolbijdrage schooljaar '21-'22.pdf

KLAS 3

Ouderavond klas 3.pdf

Brief boeken start schooljaar klas 1-2-3-4 '21-'22.pdf

Benodigde spullen Leerjaar 3 & 4 2021-2022.pdf

Brief schoolbijdrage schooljaar '21-'22.pdf

Uitleg schoolbijdrage '21-'22.pdf

KLAS 4

Ouderavond klas 4.pdf

Brief boeken start schooljaar klas 1-2-3-4 '21-'22.pdf

Benodigde spullen Leerjaar 3 & 4 2021-2022.pdf

Brief schoolbijdrage schooljaar '21-'22.pdf

Uitleg schoolbijdrage '21-'22.pdf


Archief:

BRIEVEN SCHOOLJAAR 2020-2021

Coronamaatregelen update 13-10-2020.

KLAS 1

Brief leerjaar 1 2020-2021.

Brief introductieweek 2020-2021.

Benodigde spullen Leerjaar 1 2 2020-2021.

Regeling ouderbijdrage schooljaar 2020-2021.

Begeleidende brief bij de Gebruikersovereenkomst Lesmateriaal 2020-2021.

Brief boeken start schooljaar klas 1234.

Gebruikersovereenkomst lesmateriaal 2020-2021.

KLAS 2

Brief leerjaar 2 2020-2021.

Brief leerjaar 2 instroom 2020-2021.

Benodigde spullen Leerjaar 1 2 2020-2021.

Regeling ouderbijdrage schooljaar 2020-2021.

INLEVEREN BOEKEN leerjaar 1-2-3.

Begeleidende brief bij de Gebruikersovereenkomst Lesmateriaal 2020-2021.

Brief boeken start schooljaar klas 1234.

Gebruikersovereenkomst lesmateriaal 2020-2021.

KLAS 3

CANCELEN ARDENNENKAMP 2020.

Brief Leerjaar 3 2020-2021.

Brief leerjaar 3 instroom 2020-2021.

Benodigde spullen Leerjaar 3 4 2020-2021.

Regeling ouderbijdrage schooljaar 2020-2021.

INLEVEREN BOEKEN leerjaar 1-2-3.

Begeleidende brief bij de Gebruikersovereenkomst Lesmateriaal 2020-2021.

Brief boeken start schooljaar klas 1234.

Gebruikersovereenkomst lesmateriaal 2020-2021.

TCPL

Brief plaatsing TCPL 2020-2021.

Lijst leermiddelen Techniekcollege start schooljaar 2020-2021.

KLAS 4

Brief leerjaar 4 2020-2021.

Brief leerjaar 4 instroom 2020-2021.

Benodigde spullen Leerjaar 3 4 2020-2021.

Regeling ouderbijdrage schooljaar 2020-2021.

INLEVEREN BOEKEN leerjaar 1-2-3.

Begeleidende brief bij de Gebruikersovereenkomst Lesmateriaal 2020-2021.

Brief boeken start schooljaar klas 1234.

Gebruikersovereenkomst lesmateriaal 2020-2021.


BRIEVEN SCHOOLJAAR 2019-2020

2021-05-27 Brief Talent Online2 - leerlingen.

EINDE SCHOOLJAAR 2020 1-2-3.

AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE 30 maart 2020.

Brief ouders en leerlingen leerjaar 4 De zak- en slaagregeling VMBO 10-4-2020.

Brief ouders en leerlingen leerjaar 4 Richtlijnen bij de afname van toetsen op afstand 10-4-2020.

Info Inhaaltoetsen klas 4 digitaal vanaf 14 april.

Brief ouders talenturen klas 2 3 4.

Brief ouders talenturen klas 1.

ouderavond klas 3 23 september 2019.

ouderavond klas 4 23 september 2019.

INFOAVOND klas 1 .

INFOAVOND klas 2 .

Brief 1e jaars 2019-2020.

Brief 2e jaars 2019-2020.

Brief leerjaar 3 2019-2020.

Brief 4e jaars 2019-2020.




© Emmacollege 2015.