Brieven voor ouders en leerlingen


Door op onderstaande links te klikken, kunt u de brieven die wij onlangs aan onze leerlingen hebben uitgereikt, downloaden/inzien.


BRIEVEN SCHOOLJAAR 2018-2019

OUDERAVOND klas 4 2018.
OUDERAVOND klas 3 2018.
Brief proeve van bekwaamheid klas drie zw.

brief ouders infoavond klas 1

brief ouders infoavond klas 2© Emmacollege 2015.