medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad is een wettelijk orgaan bestaande uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en/of de leerlingen. Elke gewone school heeft verplicht een medezeggenschapsraad die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.


Namens het personeel van het Broeklandcollege en het Emmacollege hebben de volgende personen zitting in de Medezeggenschapsraad:

Dhr. W. Goertzen        ( Emma)            Voorzitter/ GMR-lid personeel

Mevr. Dolmans            ( Broekland)      Vice-voorzitter/secretaris

Dhr. Schoenmakers    ( Broekland)       Lid OP

Dhr. Kuijpers               ( Emma)             Lid OP

Mevr. De Ruijter          ( Emma)             Lid OP 

Mevr. Wartena            ( Emma)             Lid OP

Namens de geleding Ouders hebben de volgende personen zitting in de Medezeggenschapsraad: 

Mevr. Van der Werf     ( Emma)            Lid Ouder

Dhr. Hartenberg           ( Broekland)      Lid Ouder

Namens de geleding leerlingen hebben de volgende personen zitting in de Medezeggenschapsraad:

Luciano Orro                ( Broekland)

Esmee Lavicka            ( Broekland)

Ou-Noemedey Honnef ( Broekland)
© Emmacollege 2015.