Activiteit

TALENTUREN, hoe zit dat?

Image title

Het Emmacollege wil graag talenten van leerlingen ontdekken en ontwikkelen. Niet alleen bij de reguliere schoolvakken, maar ook op tal van andere gebieden.

Zoals u wellicht hebt gezien, staan er in een lesweek talenturen ingeroosterd. Tijdens deze uren kunnen leerlingen zich inschrijven voor gevarieerde workshops. Daarnaast gebruiken we deze tijd als huiswerkbegeleidings- en hulpuren.

Meteen na de herfstvakantie starten wij met de eerste ronde workshops. Omdat leerlingen zelf de keuze hebben, betekent dit dat zij niet altijd gedurende deze uren op school zijn. Het kan immers zijn dat de gekozen workshops pas in de tweede helft van het schooljaar plaatsvinden. De duur van een workshop kan ook afwijken van de reguliere lesuren.

In het binnenkort te verschijnen infobulletin praten we u bij!  


© Emmacollege 2015.