Activiteitenoverzicht

In december 2018 organiseren wij een skireis!

Sinds jaar en dag organiseren wij een excursie naar Parijs.

Meer activiteiten » Naar dagrooster »

Image titleLET OP: ANDERE EXAMENDATA

Vierdejaarsleerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg nemen deel aan het digitale centrale examen. Deze examens vinden op andere dagen en tijdstippen plaats dan de examens die op papier worden afgenomen. Het rooster van die digitale examens vind je binnenkort onder leerlingen/examenrooster.
© Emmacollege 2015.